ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-716-5995
หรือ E-mail : dementiadat@gmail.com