ลงทะเบียนงานประชุม


เนื่องจากข้อจำกัดช่วง การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงปรับการประชุมเป็นแบบ Online เท่านั้น
สามารถดูย้อนหลังได้ 30 วัน และขยายเวลารับบทคัดย่องานวิจัยถึง 31 มกราคม 2564
Online Only 900
รับลงทะเบียน ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการชำระเงิน

  • ธนาณัติสั่งจ่ายในนามสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ปณ.เพชรบุรีตัดใหม่ 10311
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม "สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย"
  • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 402-807973-6
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี)
** หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนใบเสร็จ (Slip) ส่งมาที่ Email: dementiadat@gmail.com หรือ โทร 02-716-5995

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสมาคมได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น